Krakowski Festiwal Akordeonowy

05/10/2020

Kraków

www.krakowskifestiwalakordeonowy.com

Prawykonanie utworu Bożeny Boba-Dygi na kwintet akordeonowy w składzie z: Mateusz Dudek, Wiesław Ochwat, Maciej Zimka